Kvalitetspolicy

Detta uppnås genom att vi:

  • Tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens.
  • Uppfyller gällande lagstiftning, avtalade villkor och gjorda överenskommelse.
  • Ständigt strävande efter att förbättra system, produkter och tjänster.
  • Skapar ett förtroende hos varje kund för SILAB, vår verksamhet och personal.
  • Följer upp, värderar och förbättrar verksamheten mot uppsatta kvalitetsmål.