VVS i Karlshamn, Bromölla, Mörrum, Olofström, Ronneby & Sölvesborg med omnejd

VVS-garanti
VVS-garanti för konsumenter - Vid en installation av VVS av en auktoriserad VVS-installatör får du som privatperson en VVS-garanti. Garantin anknyter till och kompletterar konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. När du som behöver VVS i närheten av SölvesborgBromölla, RonnebyKarlshamn, Olofström och Mörrum med omnejd vänder dig till vår firma så får du denna garantin.

VVS-garanti innebär ett skydd för konsumenter som anlitar ett auktoriserat VVS-företag. VVS-installatörerna tar genom garantin ansvar för sina auktoriserade VVS-installatörers åtgärder och förpliktelser gentemot konsumenten. Garantin lämnas således av VVS-installatörerna direkt till konsumenten.

Garantin innebär:
* för utfört arbete och levererat material lämnar den auktoriserade VVS-installatören en garanti för brist och fel under två år. * den auktoriserade VVS-installatören är skyldig att rätta sig efter Allmänna reklamationsnämndens beslut, som avser varor och tjänster inom VVS-området. * om konsument, som till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol hänskjutit tvist mot den auktoriserade VVS-installatören, inte erhåller rättelse i enlighet med ARN:s beslut eller domstols laga kraft vunnen dom inom tre (3) månader från beslut resp dom, har konsumenten rätt att genom VVS-installatörerna erhålla rättelse. VVS-installatörerna åtar sig i sådant fall att genom annat företag, anslutet till VVS-installatörerna eller genom utbetalning av utdömd ersättning tillse att konsumenten erhåller fastställd rättelse. VVS-installatörernas förpliktelse i detta avseende är begränsat till högst två (2) basbelopp. 

VVS-garantin gäller ej:
* om andra fonder, försäkringar etc. kan trygga konsumentens rätt * om den auktoriserade VVS-installatörens åtagande avser leverans och/eller installation av värmepump. 

VVS-garantin är framtagen tillsammans med och godkänd av Konsumentverket. 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) - www.arn.se
Konsumentverket - www.konsumentverket.se 

SVEP = Svenska värmepumpföreningen. Vi är certifierade inom detta område.

Besök hemsidan här.

Välkommen till oss på SILAB när du är i behov av auktoriserad VVS-installatör i närheten av Mörrum, Olofström, Sölvesborg, Bromölla, Ronneby och Karlshamn